L'alumne Nicolás Tissot Pose, de segon del cicle de grau mitjà d'Instal·lacions de Telecomunicacions, ha sigut seleccionat en primer lloc per a la realització de pràctiques formatives a Portugal durant els mesos de Julio, Agost i Setembre dins del projecte europeu SPAINERGY en el qual l'institut participa com a soci.